Verminder je impact op het milieu met duurzame verpakkingen

Herbruikbare verpakkingssystemen spelen een belangrijke rol in het gebruikers een lange, zinvolle levensduur van hun verpakking binnen een echt circulair model. Een onafhankelijke studie* toont aan dat onze herbruikbare kratoplossing Fillbee beter presteert dan wegwerpverpakkingen op verschillende duurzaamheidscriteria, in combinatie met herbruikbare flessen.

* Uitgevoerd door het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, Utrecht.

<tc>Verminder je impact op het milieu met duurzame verpakkingen</tc>

Duurzame verpakkingen verminderen het milieueffect van toeleveringsketens op verschillende manieren:

Minder vast afval

De lange levensduur van één herbruikbaar verpakkingsartikel voorkomt dat honderden wegwerpverpakkingen op de stortplaats terechtkomen, waardoor het vaste afval met wel 86% afneemt.

Minder CO2-uitstoot

Dankzij herbruikbare verpakkingen hoeven verpakkingen voor eenmalig gebruik niet meer gerecycled of opnieuw gemaakt te worden, waardoor de uitstoot van CO 2 (broeikasgassen) met 60% daalt.

Lager energieverbruik

De energie voor de productie van herbruikbare verpakkingen is tot 64% lager dan die voor de productie en recycling van de wegwerpverpakkingen die ze vervangen.

Lager waterverbruik

Verpakkingssystemen voor eenmalig gebruik gebruiken tot 80% meer water tijdens hun levenscyclus dan herbruikbare verpakkingen, door het hoge waterverbruik tijdens de productie, recycling en verwijdering.

Minder productafval

De superieure productbescherming die herbruikbare verpakkingen bieden, resulteert in minder productschade en -afval, vooral bij bederfelijke producten.

Behoud en hergebruik van materialen

Herbruikbare modellen zijn echt circulair: verpakkingen worden aan het einde van hun levensduur teruggewonnen, zodat de materialen kunnen worden gerecycleerd en gebruikt voor de productie van nieuwe herbruikbare verpakkingen.

<tc>Ontvang/download het rapport hier!</tc>

We hebben een LCA-studie uitgevoerd op onze Fillbee om de ecologische voetafdruk van eenmalige verpakkingen te vergelijken met herbruikbare kratten. Herbruikbare kratten presteerden veel beter, zelfs in combinatie met wegwerpflessen. U kunt deze studie hieronder GRATIS downloaden. Wenst u meer informatie over onze krattenoplossingen voor ambachtelijke brouwers, gebruik dan ons contactformulier en stuur ons uw aanvraag met uw contactgegevens.