Minimální Dopad Na Životní Prostředí

Opakovaně použitelné obalové systémy hrají důležitou roli ve snižování dopadu dodavatelských řetězců na životní prostředí, nabízejí uživatelům dlouhou životnost jejich obalů a představují skutečný model oběhového hospodářství. Nezávislá studie* prokázala, že naše dlouhodobě použitelné přepravky Fillbee v kombinaci s opakovaně použitelnými lahvemi překonávají jednorázové obaly v několika kritériích udržitelnosti.

* Studii provedl Koperníkův institut pro udržitelný rozvoj z Utrechtu

<tc>Snižte svůj dopad na životní prostředí díky opakovaně použitelným obalům a balením</tc>

Opakovaně použitelné obaly snižují dopad dodavatelských řetězců na životní prostředí mnoha způsoby:

Méně pevného odpadu

Dlouhá životnost jediného opakovaně použitelného obalu zabraňuje tomu, aby se stovky jednorázových obalů dostaly na skládky, a snižuje tak množství pevného odpadu až o 86%.

Nižší emise CO2

Opakovaně použitelné obaly eliminují potřebu recyklovat nebo znovu vyrábět jednorázové obaly, což snižuje emise CO2 (skleníkových plynů) až o 60%.

Nižší spotřeba energie

Na výrobu opakovaně použitelných obalů se spotřebuje až o 64 % méně energie, než je potřeba při výrobě a recyklaci jednorázových obalů, které jsou opakovaně použitelnými obaly nahrazovány.

Nižší spotřeba vody

Obalové systémy na jedno použití spotřebují během svého životního cyklu až o 80 % více vody než opakovaně použitelné obaly, a to kvůli vysoké spotřebě vody nutné při jejich výrobě, recyklaci i likvidaci.

Méně produktového odpadu

Lepší ochrana výrobků díky využití opakovaně použitelných obalů vede k jejich menšímu poškození i nižšímu množství odpadu – zejména u zboží podléhajícího rychlé zkáze.

Opětovné získání a využití jednotlivých materiálů

Opakovaně použitelné obaly představují skutečný model oběhového hospodářství, protože po skončení jejich životnosti se obaly opětovně zužitkují tak, že se materiály mohou znovu recyklovat a použít k výrobě nových opakovaně použitelných obalů.

<tc>Získejte/Stáhněte si tuto zprávu ZDARMA!</tc>

Provedli jsme studii k posouzení životního cyklu našeho obalu Fillbee, abychom porovnali uhlíkovou stopu jednorázových obalů ve srovnání s přepravkami připravenými pro oběhové hospodářství. Opakovaně použitelné přepravky měly mnohem lepší výsledky, a to i při využití jednorázových lahví. Celou studii si můžete stáhnout ZDARMA níže. Pokud máte zájem o více informací, zašlete nám e-mail s vašimi kontaktními údaji a dotazy.